Thursday, June 25, 2009

CTOS

Tahukah anda bahawa CTOS telah digunakan oleh bank-bank dan syarikat pinjaman berlesen yang lain sejak tahun 1990? Ini bermakna sejak 17 tahun dahulu!!

Kenapa sekarang baru mahu bising?

Entahlah, dikatakan kerana banyak rungutan dilaporkan berkenaan maklumat yang dipaparkan di dalam CTOS kebanyakkannya tidak diperbaharui statusnya. Contohnya jika nama anda pernah disenaraihitam, walaupun anda telah menyelesaikan hutang tersebut, tetapi di CTOS senaraihitam anda masih belum dipadamkan setelah sekian lama.Tetapi itu hanya petikan akhbar yang saya baca. Bukan kuasa saya untuk mengatakan ia benar ataupun tidak. Apapun kita lupakan sebentar tentang perkara itu.

Apa yang saya ingin bincangkan di sini ialah tentang apa itu CTOS, dan apa kaitannya dengan syarat kelulusan pinjaman?

Dalam satu-satu proses meluluskan pinjaman, pihak bank atau syarikat pinjaman berlesen biasanya akan melihat beberapa sistem untuk menilai kedudukan kewangan pemohon selain untuk mengetahui jumlah komitmen/pinjaman kewangan yang ditanggung oleh pemohon. Antaranya adalah CTOS.

CTOS adalah singkatan dari Credit Tip Off Service Sdn Bhd iaitu sebuah syarikat persendirian yang memberi kemudahan maklumat kewangan seseorang individu kepada pihak yang berminat, biasanya pihak bank dan syarikat pinjaman berlesen. Maklumat kewangan yang dimaksudkan di sini bukan bermaksud berapa jumlah wang simpanan seseorang individu itu ada tetapi lebih kepada situasi kedudukan kewangannya.

Terdapat 4 seksyen di dalam CTOS iaitu:-

Seksyen A - Nama Dan No. Kad Pengenalan Individu; yang mana memaparkan nama penuh dan no. kad pengenalan pemohon,

Seksyen B - Maklumat Perniagaan Individu; memaparkan syarikat yang dimiliki pemohon sama ada beliau sebagai pemilik tunggal, ahli kongsi, pengarah syarikat mahupun pemegang syer,

Seksyen C - Maklumat Saman dan Muflis; memaparkan maklumat sekiranya nama pemohon pernah disaman, status samannya (jika ada), muflis dan sebagainya - yang mana bermaksud sekiranya nama pemohon tersenarai maka dia bukanlah seorang yang kukuh dari segi kewangan atau dalam bahasa mudahnya ‘blacklist’ (mungkin satu masa dahulu; bukan sekarang atau juga mungkin dahulu; dan masih lagi sekarang ini), dan

Seksyen D - Rujukan Lain; yang mana biasanya ruangan ini memaparkan pinjaman yang dibuat oleh pemohon dari syarikat-syarikat yang lain yang melibatkan bayaran ansuran seperti motosikal, barangan elektrik, alat bantu belajar bahasa dan perabot rumah.

Jadi, secara ringkasnya CTOS hanya merupakan salah satu sistem rujukan yang digunakan untuk menilai sama ada nama anda sebagai pemohon ada disenaraihitam atau tidak, maklumat perniagaan berkaitan anda dan lain-lain bayaran ansuran yang sedang ditanggung. Namun jangan khuatir kerana tidak semua tentang diri dan pinjaman anda dapat diketahui pihak bank melalui sistem ini. Ada sistem yang lebih terperinci tentang diri anda yang dilihat oleh pihak bank dalam meluluskan pinjaman anda.

No comments:

Post a Comment